Ebru Günay’dan Down Sendromlu Bireylere dair soru önergesi

HDP Mardin Milletvekili Günay soru önergesi şu şekilde; “Demokratik ilkelerin yerleşik olmadığı toplumlarda nüfusun çok önemli kesimlerinin temel sorunları ifade edilemez. Sorunları ifade edilemeyen kesimlerden birisi de sayıları azımsanmayacak derecede fazla olan engelli bireylerdir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de engelli bireyler ve aileleri temel hak ve hürriyetlere erişememektedir. Türkiye Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme ’sini kabul etmiş olmasına rağmen bu sözleşmenin gereklilikleri tam anlamıyla toplumsal yaşama ve engellilerin haklarına yansımamıştır. Trizomi 21 ya da mongolizm olarak tanımlanan Down Sendromu; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Tüm engel gruplarının yaşadığı sorunları elbette Down Sendromlu bireyler de yaşamaktadır. Down Sendromu bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü ve gerekli sosyo-psikolojik ve ekonomik destekten yoksun bırakılmaması için “erdemli bir kamu hizmeti” sunulmalıdır. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda engelli bireylere ve ailelerine kapsamlı destekler sunulmalıdır. Bu Bağlamda; 2020 yılı itibariyle Türkiye’de kaç engelli birey yaşamaktadır? Bunlardan kaç tanesi Down Sendromludur?, Down Sendromlu bireylerin eğitim, sağlık vb. temel haklara erişimi konusunda Bakanlığınızın ne tür çalışmaları bulunmaktadır? Hayata geçirilen çalışmalar Down Sendromlu bireylerin yaşamını kolaylaştırmak konusunda yeterli midir?, Bakanlığınızca Down Sendromlu bireylere ve ailelerine sosyo- psikolojik ve ekonomik destek sağlanmakta mıdır?” denildi.

- Mardin Haber Ajansı, Politika bölümünde yayınlandı
https://mardinhaber.com.tr/haber/10212220/ebru-gunaydan-down-sendromlu-bireylere-dair-soru-onergesi