MARDİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN- ARAÇ SATIŞ LİSTESİ

Geçici Teminat Bedelinin Mardin  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası Mardin  Şubesindeki TR 14 0001 5001 5800 7305 1191 60  İBAN no.lu hesabına yatırıldığına dair makbuzu, [2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

S.
NO
CİNSİMARKASIMODEL
 YILI
PLAKA
NO
TİPİŞASE NOYAKIT
CİNSİ
ARACIN DURUMUBULUNDUĞU YERTAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1OtomobilFord 200647 AR 550Ford MondeoWFO4XXGBB45D86021DizelEk. Ömrünü DoldurmuşMardin
 Yikob 
326.666,6665.333,331.04.202414.00
2OtomobilRenault  200047 LA 400Renault LagunaVF1B56P6521842012BenzinliEk. Ömrünü DoldurmuşMardin
 Yikob 
136.666,6627.333,331.04.202414.00
3İş makinası Eskavatör Hitaci2005 ZX350LCH HCM1HL00C00034641DizelEk. Ömrünü DoldurmuşMardin
 Yikob 
1.250.000,00250.000,001.04.202414.00
4İş makinası Dossan Daweo 2008 Solar225lc-vDHKHEMX0T80003954DizelEk. Ömrünü DoldurmuşMardin
 Yikob 
1.350.000,00270.000,001.04.202414.00
5İş makinası Hundai 2011 R480LC9HHİHQB01LB0000134DizelEk. Ömrünü DoldurmuşMardin
 Yikob 
5.291.666,661.058.333,331.04.202414.00

1- Geçici Teminat Bedelinin Mardin  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası Mardin  Şubesindeki TR 14 0001 5001 5800 7305 1191 60  İBAN no.lu hesabına yatırıldığına dair makbuzu, [2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması) ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.]

2- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar ihalesine katılacağı dükkan veya araç için sadece bir gerçek yada tüzel kişi adına teklif verebilecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.

3- Birden fazla aracın ihalesine katılacak isteklilerin verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları  aracın markası/tipi, plaka numarası vb. bilgileri ihtiva etmesi  araçların tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.
4- Araçların satış bedeli peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca alınacak olan KDV, diğer vergiler ve trafiğe uygunluk belgesi bedeli alıcıya aittir. 

5- İlan bilgileri Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının http://www.mardinyikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde isteklilere araçlar yerinde gösterilecektir. 

#ilangovtr

Basın No ILN02005959

22 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar