DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Derik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/657 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddeleri gereğince ilan olunur. 05/02/2024.

ESAS NO : 2021/657 Esas Dava konusu Mardin ili Derik ilçesi Çataltepe 127 Ada 5 nolu parsel, 153 Ada 7 nolu Parsel ve 153 Ada 2 parsel sayılı taşınmazlar için Tapusuz Taşınmaz Tescili (zilyetliğe dayalı) açılmış olup, belirtilen alanın davacı Lütfi Kaya adına TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri, Derik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/657 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddeleri gereğince ilan olunur. 05/02/2024.

#ilangovtr

Basın No ILN01993395

01 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar