T.C. KIZILTEPE AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

"Davalı Roken Muhammed'in; Mahkememizin 2022/503 E. sayılı dava dosyası ile görülmekte olan Boşanma davasına ilan tarihinden itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, ihtarı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

ESAS NO : 2022/503 Esas
Davalı (ilanen tebliğ yapılacak taraf) : ROKEN MUHAMMED
Davacı : YUSUF AÇİL: Davacı vekilinin sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle :"Müvekkili ile davalının 06/04/2016 tarihinden beri evli olduklarını, tarafların evliliklerinden beri anlaşamadıklarını, müvekkilinin gecesini gündüzüne katarak davalı eşine daha rahat bir hayat sürmesi için çabaladığını, davalının sürekli olarak müvekkilinin maddi kazancına alaycı ve küçümseyici bir şekilde başkalarının önünde dile getirdiğini ve müvekkilini küçümsediğini, davalının sorumluluklarını yerine getirmediğini, davalının ev işlerini yapmadığını, davalının müvekkili ile sürekli olarak huzursuzluk çıkarmaya çalıştığını, davalının sürekli evde kavga çıkardığını, davalının son olarak 2019 yılında evi terk ederek gittiğini ve bir daha geri dönmediğini, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir."Davalı Roken Muhammed'inMahkememizin 2022/503 E. sayılı dava dosyası ile görülmekte olan Boşanma davasına ilan tarihinden itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, ihtarı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01990832

25 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar