T.C.NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.20/02/2024

Dosya No : 2014/286 Esas Mahkememizce verilen 03/02/2023 tarih 2014/286 Esas ve 2023/149 karar sayılı ilamı ile sanıklar Hasan ve Necah oğlu 1994 Haseki doğumlu BİLAL AHMET, Mohammed ve Wıdad oğlu 1991 Kameshı doğumlu SALEH ABDUL FATTAH hakkında;Sanıkların üzerine atılı 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; suç için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen hal olan iddianamenin tanzim tarihi olan 06/08/2014 tarihinden sonra dava zamanaşımını kesen bir durum olmadığı, karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından, 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının ayrı ayrı DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.20/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01989669

23 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar