T.C.NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No : 2015/89 Esas Mahkememizce verilen 16/06/2023 tarih 2015/89 Esas ve 2023/440 karar sayılı ilamı ile sanık Emin ve İsteyra oğlu 01/01/1993 Kamışlı doğumlu SERZAN SÜLEYMAN hakkında;Sanığın üzerine atılı 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; suç için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen hal olan sanığın savunmasının alındığı tarih olan 17/04/2015 tarihinden sonra

Dosya No : 2015/89 Esas Mahkememizce verilen 16/06/2023 tarih 2015/89 Esas ve 2023/440 karar sayılı ilamı ile sanık Emin ve İsteyra oğlu 01/01/1993 Kamışlı doğumlu SERZAN SÜLEYMAN hakkında;Sanığın üzerine atılı 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; suç için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen hal olan sanığın savunmasının alındığı tarih olan 17/04/2015 tarihinden sonra dava zamanaşımını kesen bir durum olmadığı, karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından, 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanığa gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.20/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01988369

22 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar