T.C. MİDYAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Dava konusu dava konusu Mardin ili, Midyat ilçesi, Bağlarbaşı Köyü (mahallesi) Köy içi mevkiinde kain kuzeyinde 152/11, 152/12, 152/13, 152/14,152/15, 152/16 ada ve parsel numaralı taşınmazlar, batısında 151/1 ada ve parsel numaralı taşınmaz, doğusunda 153/1 ada ve parsel numaralı taşınmaz bulunan tescil harici bırakılan taşınmaz için davacı Talat KARDAŞ tarafından Maliye Hazinesi ve Mardin Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarlığı aleyhine dava açıldığı,

ESAS NO : 2024/131 Esas
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA2- MARDİN BAĞLARBAŞI MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Dava konusu dava konusu Mardin ili, Midyat ilçesi, Bağlarbaşı Köyü (mahallesi) Köy içi mevkiinde kain kuzeyinde 152/11, 152/12, 152/13, 152/14,152/15, 152/16 ada ve parsel numaralı taşınmazlar, batısında 151/1 ada ve parsel numaralı taşınmaz, doğusunda 153/1 ada ve parsel numaralı taşınmaz bulunan tescil harici bırakılan taşınmaz için davacı Talat KARDAŞ tarafından Maliye Hazinesi ve Mardin Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarlığı aleyhine dava açıldığı, açılan dava mahkememizin 2024/131 Esas sayılı dosya üzerinden devam edildiği hususu ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde tescil koşullarının oluşmadığı konusunda itirazları olanların yukarıda dosya numarası ile mahkemesi bildirilen dosyaya başvurmaları böyle bir itiraz bulunmazsa veya itiraz olup da itiraz yerinde görülmez ve davacı davasını ispatlamış ise tescile karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01985934

20 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar