İhracat yapan firmalara birçok konuda destek sağlanıyor

İhracatın arttırılması amacı ile Ticaret Bakanlığı tarafından firmalara birçok konuda destek sağlanıyor. Pazar araştırması ve yurt dışı seyahat desteği başta olmak üzere firmalara sağlanan desteklerin neleri kapsadığını belirten Asset Global Logistic Integration Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, bu desteklerden nasıl faydalanılacağını da tek tek anlattı.

İhracat yapan firmalara birçok konuda destek sağlanıyor
İhracat yapan firmalara birçok konuda destek sağlanıyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Ticaret Bakanlığı, ihracatın arttırılması çerçevesinde firmalara pazar araştırması ve yurtdışı seyahat desteği başta olmak üzere birçok destek sağlıyor. Birçok firma ise ihracat destekleri olarak bütçelerinde yer alan rakamların, gerek başvuruda yapılan hatalar gerekse de desteklerden yeteri kadar haberdar olunmaması sebebi ile bu tutarlardan tam anlamı ile yararlanamıyor. İhracatın gelişmesi sunulan devlet yardımlarının daha çok bilinmesi ve kullanılabilmesi için Asset Global Logistic Integration Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, sağlanan destekleri tek tek anlattı.

Desteklerin neleri kapsadığını ve nasıl faydalanılabileceğini aktaran Asset Global Logistic Integration Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Gümrük Müşaviri Barış Çakır, “Hepimizin bildiği üzere ihracat en büyük döviz kazandırıcı işlem olması nedeniyle ülkemiz açısından oldukça önemli. Hem ülkemizin dövize olan ihtiyacı hem de ihracat dayalı bir kalkınma modeli benimsediğimiz dikkate alındığında ülkemiz ihracat rakamlarının arttırılmasının ekonomik refaha olan etkisi de oldukça fazla. Zaten 12. Kalkınma Planında 2028 yılı için hedeflenen 375 milyar dolarlık ihracat hedefi bunu açıkça ortaya koyuyor. Son yıllarda ihracatın arttırılması için ortaya koyulan sistematik uygulamaların başında ihracat destekleri geliyor. Bir ülkenin ihracat performansı ne kadar güçlüyse o ülkenin dışa bağımlılığı aynı oranda azalır ve refah seviyesinin ivmesi her daim yukarı yönlü olur. Farklı sektörlere hizmet eden İhracatçı Birliği Yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde, ihracat destekleri olarak bütçelerinde yer alan rakamların gerek başvuruda yapılan hatalar gerekse de ihracat desteklerinden yeteri kadar haberdar olunmaması nedenli yeterli tutarların aktarılmadığı yönünde geri bildirimler almaktayız. İhracatın gelişmesi için sunulan devlet yardımlarının daha çok bilinmesi ve kullanılması için dış ticaret profesyonellerinin çok daha istekli olması gerekmektedir” dedi.

Pazar araştırması ve yurt dışı seyahat desteği

Ticaret Bakanlığı potansiyel müşteriler ile iş görüşmesi yapılması ve yeni pazarlar bulunması için yapılan giderleri desteklediğini ifade eden Barış Çakır, “Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve ihracatçı birliklerine üye firmalar desteklerden yararlanabilmektedir. Destek unsurları şu şekildedir; bir yurt dışı pazar araştırması gezisi çerçevesinde en fazla iki şirket çalışanının en fazla 10 günlük giderleri desteklenir. Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri desteklenir. Kişi başına günlük oda + kahvaltı giderleri desteklenmektedir. (Konaklama kişi başına günlük 4.500 TL’ye (oda + kahvaltı) kadar desteklenir. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 5 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenmekte” diye konuştu.

Yurt dışı tanıtım desteği

Firmalarım uluslararası pazarlarda markalarını tanıtabilmeleri ve var oldukları pazarlardaki bilinirliklerini arttırmalarını teşvik etmek adına Ticaret Bakanlığınca yurtdışı tanıtım desteği verildiğini belirten Çakır, “Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve ihracatçı birliklerine üye firmalar desteklerden yararlanabilmektedir. Destek unsurları şu şekildedir; tanıtıma konu ürünlerin Türkiye de üretilen Türk menşeili ürünler olması ve desteğin sadece reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti olması gerekmektedir. 2024 yılı itibariyle yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderlerinin yüzde 50’si desteklenir. Destek unsurunun üst limiti her bir ülke için yıllık 6,898,354 TL’dir. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapılacak ülkede marka tescil belgesine sahip olunması (başvuru statüsü dahil) durumunda üst limit 11.183,893 TL olarak belirlenir. Tanıtımın yönelik olduğu ülkenin hedef ülkeler listesinde yer alması halinde destek oranına yüzde 20 oranında ilave uygulanır” şeklinde konuştu.

Yurt dışı fuar desteği

Barış Çakır, “Ticaret Bakanlığı tarafından Türk şirketlerinin uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları uluslararası pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazar paylarını arttırmalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla yurt dışı fuar desteği verilmektedir. Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve ihracatçı birliklerine üye firmalar desteklerden yararlanabilmektedir. Destek unsurları şu şekildedir; firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazlı destek sağlanmaktadır. Fuarda sergileyeceğiniz ürünlerin Türk menşeli olması şarttır. Yurt dışı fuar desteği başvuru süresi ise fuardan sonra 3 aydır. Ticaret Bakanlığı fuar desteği uygulamasında prestijli sayılan fuarlar için yüksek oran uygularken genel nitelikli fuar katılımlarına daha düşük destek oranı uygulamaktadır. 2024 yılı için hangi fuarların destek kapsamında olduğunu bakanlık sitesinden takip edebilirsiniz. Şirketler metrekare bazında belirlenen ‘desteğe esas’ tutar çerçevesinde, 2024 yılı için sektörel nitelikli fuarlarda 698,317 TL’ye, prestijli fuarlarda ise 2,096,497 TL’ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir. Desteğe esas tutar yüzde 50 oranında hesaplanmaktadır. Eğer fuar hedef ülkelerden birindeyse yüzde 50’ye ek olarak yüzde 20 ilave olarak yüzde 70 oranında destek sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı kira desteği

Türkiye de üretilen ürünlerin dış pazarlarda daha rahat sergilenmesi ve tutundurma faaliyetleri çerçevesinde firmaların ülke dışındaki yerleşim maliyetlerinin de desteklendiğini ifade eden Çakır, “Firmalarımızın mağaza, ofis, pazaryeri, teşhir salonu gibi yerler için ödedikleri tüm kira harcamaları Ticaret Bakanlığının destek kapsamına girmektedir. Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve ihracatçı birliklerine üye firmalar desteklerden yararlanabilmektedir. Destek unsurları şu şekildedir; destek oranı yüzde 50 olarak belirlenmiş olup hedef ülkelerde gerçekleştirilen kira harcamalarında ise destek oranı yüzde 70 olarak uygulanacaktır. 2024 yılı itibarıyla yurt dışı birim kira yıllık destek üst limiti birim başına yıllık 5,591,174 TL’dir. Firmalar her ülke için kira desteklerinden 4 yıl süresiyle faydalanabilir. Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir” dedi.

Yurt dışı marka tescil desteği

Barış Çakır, “Yurt dışı marka tescil desteği Ticaret Bakanlığı tarafından Türk markalarının dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi amacını taşır. Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve ihracatçı birliklerine üye firmalar desteklerden yararlanabilmektedir. Destek unsurları şu şekildedir; firmaların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri desteklenmektedir. Ticaret Bakanlığınca 4 yıl süreyle marka tescil desteği yüzde 50 oranında verilmektedir. 2024 yılı itibarıyla şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 2,096,497 TL‘ye kadar desteklenir. Marka tescil faaliyetinin birden fazla ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının hedef ülkeler listesinde yer alması halinde ilave destek oranı yüzde 20 ilave olarak uygulanır” diye konuştu.

İHA

Kaynak: İhlas haber ajansı

19 Şub 2024 - 14:58 İstanbul- Ekonomi