T.C.NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

Dosya No : 2014/194 Esas
Mahkememizce verilen 29/04/2022 tarih 2014/194 Esas ve 2022/295 karar sayılı ilamı ile sanıklar Muhammet oğlu 1994 Suriye doğumlu AHMET AZİZ, Abdulbaki oğlu 1984 Suriye doğumlu CİVAN İSMAİL, Abdulvahap oğlu 1984 Suriye doğumlu MİLAT ALİ, Habib oğlu 1989 Suriye doğumlu SİBAN ŞAKİR hakkında;
Sanıkların üzerine atılı 5607 Sayılı YasayaMuhalefet suçundanaçılan kamu davasında;suç için öngörülen cezanın türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen işlemin iddianame tanzim tarihi olan 24/04/2014 tarihli olduğu ve butarihten sonra dava zaman aşımını kesen bir durum olmadığı, karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01986417

19 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar