T.C.NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

Dosya No : 2013/583 Esas
Mahkememizce verilen 14/12/2021 tarih 2013/583 Esas ve 2021/711 karar sayılı ilamı ile sanıklar Abdulkadir ve Neza oğlu, 01/01/1993 Kamışlı doğumlu MAHMUT ABDULKADİR,Abdulkadir ve Neza oğlu, 01/01/1992 Kamışlı doğumlu MUHAMMED ABDULKADİR hakkında;
Sanıkların üzerilerine atılı 5607 Sayılı YasayaMuhalefet suçundan açılan kamu davasında;suç için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-emaddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen işlemin iddianame tanzim tarihi olan 19/06/2013 tarihinden sonra dava zamanaşımını kesen bir durum olmadığı,karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01986349

19 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar