T.C.NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

Dosya No : 2012/298 Esas Mahkememizce verilen 14/12/2021 tarih, 2012/298 Esas ve 2021/7143 karar sayılı ilamı ile sanıklar Yusufoğlu 1987 KAMIŞLI doğumlu AHMET YUSUFAHMET, Hikmet oğlu 1988 KAMIŞLI doğumlu DİNO RAMAZAN, İbrahmoğlu 1977 KAMIŞLI doğumlu FERHAN ALİ, Abdurahman oğlu 1988 KAMIŞLI doğumlu MUHAMMET ÇAÇA, Ahmet oğlu, 1986 KAMIŞLI doğumlu YILMAZ RAMAZAN hakkında;Sanıkların üzerlerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; suç için öngörülen cezanın türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen işlemin sanık Tarık Akan'ın savunmasının alındığı tarih olan 26/09/2013 tarihi olduğu, bu tarihten sonra dava zamanaşımını kesen bir durum olmadığı, karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan kurum vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01986330

19 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar