T.C. NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No : 2013/622 Esas Mahkememizce verilen 14/12/2021 tarih 2013/622 Esas ve 2021/713 karar sayılı ilamı ile sanıklar Muhammed ve Fatma oğlu, 1993 Kamışlı doğumlu BASİM ABDULLAH, Selahattin ve Hediye oğlu, 1982 Kamışlı doğumlu HAZİM MUSA hakkında;Sanıkların üzerine atılı Askeri Yasak Bölgelere Girme ve 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından açılan kamu davasında; suçlar için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca

Dosya No : 2013/622 Esas Mahkememizce verilen 14/12/2021 tarih 2013/622 Esas ve 2021/713 karar sayılı ilamı ile sanıklar Muhammed ve Fatma oğlu, 1993 Kamışlı doğumlu BASİM ABDULLAH, Selahattin ve Hediye oğlu, 1982 Kamışlı doğumlu HAZİM MUSA hakkında;Sanıkların üzerine atılı Askeri Yasak Bölgelere Girme ve 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından açılan kamu davasında; suçlar için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen işlemin iddianame tanzimi olduğu, 17/07/2013 tarihinden sonra dava zamanaşımını kesen bir durum olmadığı, karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.15/02/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01986242

17 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar