T.C.NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No : 2020/489 Esas Mahkememizce verilen 18/12/2020 tarih, 2020/489 Esas ve 2020/1074 Karar sayılı ilam ile sanık Abid ve Fehime oğlu, 15/07/1992 KAMIŞLI doğumlu, sanık Ala Ahmet Ömer hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucunda; 10 Ay ertelemeli hapis ve 40,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karara karşı Mardin Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından itiraz yasa yoluna gidildiği, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dosya No : 2020/489 Esas Mahkememizce verilen 18/12/2020 tarih, 2020/489 Esas ve 2020/1074 Karar sayılı ilam ile sanık Abid ve Fehime oğlu, 15/07/1992 KAMIŞLI doğumlu, sanık Ala Ahmet Ömer hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucunda; 10 Ay ertelemeli hapis ve 40,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karara karşı Mardin Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından itiraz yasa yoluna gidildiği, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle MARDİN NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR. 14/02/2023

#ilangovtr

Basın No ILN01985878

17 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar