Türk Eğitim-Sen'den emekliler açıklaması

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Mesut Üregen, memurların ve emeklilerin yaşadığı sıkıntılar ve haklı talepleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Daristan  Bülbül
Daristan Bülbül Tüm Haberleri

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Mesut Üregen, memurların ve emeklilerin yaşadığı sıkıntılar ve haklı talepleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. 

Üregen memur ve emeklilerin yaşadığı sorunlar ve beklentilerin seçim sürecinde geri plana atılmaması gerektiğini belirterek, "Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemi ile ötelenmemelidir" dedi. 

"Memurlar, emekliler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidarımız nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerekmektedir" diyen Üregen şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi 2023 yılı temmuz ayında yalnızca çalışan kamu görevlilerine ödenmeye başlanan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ek ödeme, ocak ayındaki artışlarla birlikte 12 bin 54 TL’ye yükselmiş ancak bu ödemenin emekli maaşlarına sayılmaması nedeniyle çalışma yaşamı ile emeklilik arasındaki bağ tamamen kopmuş, emekli maaşlarının ödenen prim ve kadro ile olan ilişkisi kesilmiştir. 

Memur emeklilerine çalışırken aldıkları maaşın %45’i kadar emekli maaş bağlanmaktadır. 

Hükümetimiz 2024 yılını “Emekli Yılı” olarak ilan etmiştir. Mademki bu yıl “Emekli Yılı”dır öyleyse memur emeklilerinin durumu da mutlaka düzeltilmeli, ilave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır.

Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir. Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. 

Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. 

Kıymetli Arkadaşlar, 

Çalışırken bir işçi ile aynı maaşı alan bir memur, emekli olduğunda işçiden yarı yarıya daha az emekli maaşı almaktadır. Hal böyleyken bir de 5510 sayılı Kanunun getirdiği olumsuzluklar memurlarımızı mağdur etmektedir. 2008 yılının Ekim ayından önce göreve başlayan bir memurla bu tarihten sonra göreve başlayan memurun sosyal güvenlik ve emeklilik hakları aynı değildir. 

Bu nedenle hükümetimizin Emekli Yılı olarak ilen ettiği 2024 yılında 5510 sayılı Kanundan kaynaklı bu çifte standardın da mutlaka giderilmesi en büyük beklentimizdir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 110 bin dolayında yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunmaktadır. Bu çalışanlarımızın büyük çoğunluğu yüksekokul mezunudur ve pek çoğu kurumlarında memurlarla aynı görevi yürütmektedir. Yardımcı Hizmetler Sınıfının mağduriyetinin giderilmesi için, bu çalışanlarımızın yaptıkları işlere ve eğitim seviyelerine uygun görevlerin bulunduğu genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeleridir. 

Sözleşmeli kamu çalışanları 4 yıl boyunca ailelerinden ayrı kalmakta, yer değiştirme başta olmak üzere birçok hakkı kullanamamaktadır. Kamuda asli ve sürekli görevler mutlaka Kadrolu memurlar eliyle gördürülmelidir. 

Türk ve Türkiye Yüzyılına yaraşır bir kamu yönetimi ve kamu çalışanı için 2024 yılında mutlaka harekete geçilmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. Bunun için;

Memur ve emeklilerimizin maaşlarında, ücretlerinde ve ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılmalıdır.

İlave ek ödemenin emekli maaşlarına eklenmesi, 

Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi, 

2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayan memurlara arasında ortaya çıkan ikili uygulamanın sosyal devlet ilkesi çerçevesinde düzeltilmesi,

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi, 

Kamuda esnek, geçici, vekil, sözleşmeli gibi adlar altındaki personel çalıştırma uygulamasına son verilerek 3+1’e tabi personel de dahil olmak üzere tüm çalışanların kadrolu ve güvenceli olarak çalıştırılması ve

Bu çerçevede en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarfeden memurlarımızın beklentilerine cevap verecek düzenlemelerin yapılması hepimizin arzusudur. 

Ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlarla,aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan bu kitlenin yüzünün güldürülmesi gerekmektedir. Türkiye Kamu-Sen’ in talebi ve beklentisi bu yöndedir."

Haber: Daristan Bülbül 

15 Şub 2024 - 18:01 - Ekonomi

Mahreç  Daristan Bülbül