İşyeri Hekimliği Eğitimi Nereden Alınır?

İşyeri hekimi olarak çalışmak isteyen kişilerin öncelikle yasalar tarafından belirlenmiş gerekli şartları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bireylerin çeşitli firmalarda işyeri hekimi olarak çalışabilmeleri için öncelikle işyeri hekimi sertifikası almaları gerekir. 6 yıllık tıp fakültesi mezunu olan kişiler gerekli eğitimleri aldıktan sonra sertifika almaya hak kazanmaları durumunda işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri hekimi olarak çalışmak isteyen kişilerin öncelikle yasalar tarafından belirlenmiş gerekli şartları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bireylerin çeşitli firmalarda işyeri hekimi olarak çalışabilmeleri için öncelikle işyeri hekimi sertifikası almaları gerekir. 6 yıllık tıp fakültesi mezunu olan kişiler gerekli eğitimleri aldıktan sonra sertifika almaya hak kazanmaları durumunda işyeri hekimi olarak görev alabilirler.

İşyeri hekimi olmayı düşünen kişilerin ilk önce tıp fakültesini bitirmeleri gerekir. Fakat sadece tıp fakültesini bitirmek bu mesleği yapabilmek için yeterli olmayacaktır. Bunun yanında özel işyeri hekimliği eğitimi alınması ve ardından da işyeri hekimliği sertifikasının alınması da gerekir. Tıp fakültelerini başarılı bir şekilde bitiren, kamu ya da özel kurumlarda doktor olarak çalışan kişiler işyeri hekimi olmak istedikleri zaman birtakım sağlık muayenelerine tabi tutulurlar. Bunun yanında kişilerin işyeri hekimi sertifikası alabilmesi için öncelikle özel eğitim programlarına katılmaları ve sonrasında sınava girmeleri gerekir.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Alabilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
İşyeri hekimliği kursu https://kareakademi.com.tr/egitim/isyeri-hekimligi-kursu/  teorik olarak toplamda 180 saatlik bir eğitimdir. Bu eğitimde çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılır. Eğitimin ilk 90 saatlik bölümü asenkron olacak şekilde yapılır. Sonrasında klan 90 saatlik bölüm ise eğitmenler eşliğinde canlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bunun yanında işyeri hekimi olmayı isteyen bireylerin katılması gereken 40 saatlik bir uygulama eğitimi de vardır.

Toplamda 220 saat süren ardından işyeri hekimi olmak isteyen kişilerin gerekli sertifikaları alabilmesi için bir sınava girmeleri gerekir. İşyeri hekimliği sertifikası almak isteyen kişilerin bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 alması önemli gerekmektedir. Süreci takip ederek sertifika alan işyeri hekimleri yasal açıdan belirlenmiş olan zorunlulukları sağlamış olurlar. İş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmayı hedefleyen doktorlar için bu süreçler son derece önemlidir.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?
Kurumumuzun vermiş olduğu işyeri hekimliği eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler verilen eğitimlerden sonra sınavlarda başarılı olmaları halinde işyeri hekimliği belgesi alabilirler. Bu belgelerin düzenlenmesi ilgili eğitim kurumlarınca gerçekleştirilir. Ardından belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulması sağlanır. Bu belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık ve Güvenlik Genel Müdürlüğünce onaylandıktan sonra adaylara verilir. Bu sertifika sayesinde işyeri hekimliği konusunda eğitim alan kişilerin yasal bir şekilde tanınması da sağlanır.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?
İşyeri hekimleri görevleri yalnızca reçete yazmak veya işe alım esnasında gerekli muayene işlemlerinin yapılması değildir. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği konusunda koruyucu hekimlik yapmaları da önemli bir konudur. İşyeri hekimlerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir;

·         İşyerlerinde sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için gerekli rehberliklerin yapılması

·         Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda bilinçlendirilmesi adına çalışmaların yapılması

·         İşyerlerinde potansiyel tehlike durumlarının tespit edilmesi ve çalışanların sağlıklarının korunması için çeşitli önlemlerin alınması

·         İşyerlerinde çalışan kişilerin sağlık durumlarının düzenli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak meydana gelebilecek sağlık problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesinin sağlanması

İşyeri hekimleri çalışma ortamlarında oluşabilecek hastalıkların önceden belirlenmesi ve hastalıkların önlenmesi adına çalışmalarını sürdürür. İşyerlerinde risk durumları çevresel etmenler, iş yöntemler ya da işyerlerinin fiziksel koşulları gibi birtakım faktörlerle meydan gelebilir.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Kaç Yıl Geçerlidir?
İşyeri hekimliği sertifikası resmi bir şekilde onaylanmasının ardından 5 yıl sürre ile geçerliliğini korur. Sertifika alan kişiler bu belgeleri almalarının ardından 5 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabilirler. 5 yılsonunda belgenin geçerlilik süresinin uzatılması gerekir. Kare Akademi kurumumuzdan işyeri hekimliği ile ilgili dh detaylı bilgiler alabilirsiniz.

04 Ara 2023 - 16:46 - Sağlık