Yaş Büyütme Davası Nedir, Yaş Büyütme Davası Ücreti 2023

Yaş büyütme davası, kişinin nüfus kayıtlarında yaşı olduğundan küçük yazıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak yaşının düzeltilmesini talep ettiği dava türüdür. Yaş büyütme davası, kişinin eğitim, askerlik, çalışma gibi konulardaki haklarını elde etmek veya mevcut haklarını korumak için açılabilir.

Yaş büyütme davası, kişinin nüfus kayıtlarında yaşı olduğundan küçük yazıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak yaşının düzeltilmesini talep ettiği dava türüdür. Yaş büyütme davası, kişinin eğitim, askerlik, çalışma gibi konulardaki haklarını elde etmek veya mevcut haklarını korumak için açılabilir.

Yaş Büyütme Davasının Sebepleri
Yaş büyütme davasının açılabileceği başlıca sebepler şunlardır:

●     Nüfus kaydında yaşı olduğundan küçük yazılmış olması

●     Kişinin doğum belgesinin kaybolması veya tahrip olması

●     Kişinin nüfus kaydında doğum tarihi, doğum yeri veya doğum saatinin yanlış yazılmış olması

Yaş Büyütme Davasının Açılması
Yaş büyütme davası, kişinin nüfus kayıtlarının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Dava, kişinin kendisi, anne veya babası, vasisi, kayyumu veya başkaca kanuni temsilcisi tarafından açılabilir.

Yaş Büyütme Davasında Gerekli Belgeler
Yaş büyütme davasında, kişinin nüfus kaydının yanlış olduğunu gösteren belgelerin mahkemeye sunulması gerekir. Bu belgeler şunlardır:

●     Doğum belgesi

●     Nüfus kayıt örneği

●     Nüfus kaydında düzeltilmesi istenen bilgilerin doğruluğunu gösteren belgeler (örneğin, hastane doğum kayıtları, aile fotoğrafları, tanık ifadeleri vb.)

Yaş Büyütme Davasının Süresi
Yaş büyütme davasının süresi, mahkemenin yoğunluğu, ispat araçlarının yeterliliği veya mahkemenin kemik testi isteyip istememesi gibi unsurlara bağlı olarak değişebilmektedir. Ortalama olarak bu davalar 4-6 ay arasında sürmektedir.

Yaş Büyütme Davasının Sonuçları
Yaş büyütme davasında mahkeme, kişinin yaşının düzeltilmesine karar verebilir. Mahkemenin verdiği karar kesindir ve nüfus kayıtlarına işlenir.

Yaş Büyütme Davasının Hukuki Sonuçları
Yaş büyütme davasında mahkemenin verdiği karar, kişinin hukuki statüsünü de etkileyebilir. Örneğin, kişinin yaşının düzeltilmesine karar verilmesi durumunda, kişinin eğitim, askerlik, çalışma gibi konulardaki hakları da değişebilir.

Yaş Büyütme Davasında Avukat Tutmak
Yaş büyütme davası, hukuki açıdan karmaşık bir dava türüdür. Bu nedenle, davayı açarken ve takip ederken bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

Yaş Büyütme Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yaş büyütme davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

●     Dava açmadan önce, nüfus kayıtlarında yer alan bilgilerin yanlış olduğunu gösteren yeterli delillerin bulunması gerekir.

●     Dava açılırken, dava dilekçesinde gerekli tüm bilgiler ve belgeler eksiksiz olarak yer almalıdır.

●     Dava sırasında, mahkemenin istediği tüm bilgi ve belgelerin zamanında sunulması gerekir.

Yaş büyütme davası, kişinin nüfus kayıtlarında yaşı olduğundan küçük yazıldığı durumlarda açılabilecek bir dava türüdür. Bu dava, kişinin hukuki statüsünü de etkileyebileceğinden, davayı açarken ve takip ederken bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

Yaş büyütme davasında, kişinin nüfus kaydının yanlış olduğunu gösteren delillerin mahkemeye sunulması gerekir. Bu deliller, kişinin doğum tarihi, doğum yeri, doğum saati gibi bilgilerin yanlış olduğunu gösteren belgeler olabilir.

Yaş büyütme davasında ispat için kullanılabilecek deliller şunlardır:

●     Doğum belgesi: Kişinin doğum tarihinin, doğum yerinin ve doğum saatinin doğru olarak yazıldığı bir doğum belgesi, yaş büyütme davasında önemli bir delildir.

●     Nüfus kayıt örneği: Kişinin nüfus kayıt örneği, kişinin nüfus kaydında yer alan bilgilerin doğruluğunu gösterir.

●     Hastane doğum kayıtları: Kişinin doğumunun gerçekleştiği hastaneden alınan doğum kayıtları, kişinin doğum tarihinin, doğum yerinin ve doğum saatinin doğruluğunu gösterir.

●     Aile fotoğrafları: Kişinin doğumundan itibaren çekilen aile fotoğrafları, kişinin yaşına dair önemli bir delil olabilir.

●     Tanık ifadeleri: Kişinin doğum tarihini, doğum yerini ve doğum saatini doğru olarak bilen tanıkların ifadeleri, yaş büyütme davasında ispat için kullanılabilir.

Kemik testi
Yaş büyütme davasında, kişinin nüfus kaydının yanlış olduğunu gösteren deliller yeterli değilse, mahkeme kemik testi isteyebilir. Kemik testi, kişinin yaşına dair kesin bir delil sağlamasa da, kişinin yaşı hakkında önemli bir fikir verebilir.

Kemik testi, kişinin kol veya bacak kemiğinden alınan bir parçanın analiz edilmesiyle yapılır. Kemikteki kalsiyum ve fosfor miktarına bakılarak kişinin yaşı tahmin edilir.

 

04 Eki 2023 - 18:00 - Gündem