T.C. MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/163 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır

İ L A N

ESAS NO : 2022/163 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.NoPafta No:Ada No:Parsel No:Yüzölçümü:Cinsi:Mevkii:Dayanağı:Krokisi:

- - 101 315-316 Kocakent Mah. Yazı Ekinde - - 117 1 Kocakent Mah. - - 113 3-4 Kocakent Mah. - - 118 2 Kocakent Mah.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
ESAT ÇERİHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜTapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01899432

29 Eyl 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar