TMMOB Yeşilli Belediye Başkanına Uyarıda Bulundu

TMMOB Mardin İKK, Yeşilli ilçesindeki “acele kamulaştırma” kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından ilçede Belediye tarafından sürdürülmek istenen hukuksuzluğa karşı sert uyarılarda bulundu.

Büyütmek için resme tıklayın

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Yeşilli ilçesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile alınan “acele kamulaştırma” kararının Danıştay tarafından iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen açıklamayı TMMOB Mardin İKK Sekreteri Aydın Aslan okudu. Bakanlar Kurulu tarafından 2016 yılında Yeşilli ilçesi Gül ve Tepebaşı mahalleleri ile ilgili alınan “riskli alan” kararının mahkeme kararı ile iptal edildiğini kaydeden Aslan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınan “acele kamulaştırma” kararına karşı açılan davada da hak sahiplerinin haklı bulunduğunu hatırlattı.

 

Buna rağmen Yeşilli Belediyesi’nin söz konusu alanı hukuka aykırı şekilde rezerv alanı ilan ettiğini kaydeden Aslan, şöyle devam etti: “Danıştay kararında belirtildiği gibi  daha önce riskli alan kararının kaldırılmasıyla beraber rezerv yapı alanına ilişkin kararın dayanaksız kaldığı ortadadır. Bir kez daha buradan ilgili kurumlara sesleniyoruz; yıllardır halkı mağdur eden, hukuksuz bir şekilde yürütülen bu proje son vermelidirler. Haksız bir şekilde evleri yıktırılan hak sahiplerinin mağduriyetleri biran önce giderilmeli, halka baskı yapmaktan vazgeçilmelidir. Bu işlemden kaynaklı ilgili belediye başkanı ve ilgili diğer kurumlar hakkında hukuki işlemleri başlatacağımızı bildirir, Yeşilli halkının hukuk mücadelesinin yanında duracağımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”

 

Açıklamanın tamamında şunlara yer verildi:

 

“2016 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile Mardin ili Yeşilli ilçesi Gül ve Tepebaşı mahalleleri riskli alan ilan edilmişti. Karar sonrası projeler onaylanmamışken yurttaşlar, elektrik ve su kesintileriyle karşı karşıya bırakılmış evlerinin boşaltılması konusunda baskı uygulanmıştır. Birçok hukuksuzluk ile karşı karşıya kalan yeşilli halkı, yaşadıkları hukuksuzluk ve mağduriyetler için hukuki süreçlerini başlatmış, 2021 yılı aralık ayı içerisinde haklı mücadeleleri ile davalarını kazanıp, dava sonucu Gül ve Tepebaşı mahallelerinde ki riskli alan kararı kaldırılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu kararı ile riskli alanın iptaline kesin olarak 16.12.2021 tarihinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 04.02.2022 tarih ve 5180 karar sayısı ile Gül ve Tepebaşı mahalle sınırları içerisinde yer alan taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamındaki madde ile acele kamulaştırma kararı verilmiştir. 05.04.2022 tarinde ise aynı alan "rezerv yapı alanı" olarak ilan edilmiştir. Bu süreç içerisinde tmmob olarak ilgili kurumlara yazılar yazılmış, riskli alan ilan edilen bir alanın sonradan rezerv yapı alanı olarak ilan edilemeyeceğini bildirmemize ve ilgili plana itiraz etmemize rağmen ilgili kurumlardan herhangi bir dönüş alınamamıştır.

Hak sahipleri ile basın toplantısı sonrası acele kamulaştırma ve rezerv yapı alanı olarak ilan edilen alanlar ile ilgili hukuki süreçler tekrardan başlamış geçtiğimiz günlerde ise danıştay 6.idare ilgili davaya emsal bir karar vermiştir.

İlgili kararda "Uyuşmazlıkta, acele kamulaştırmaya ilişkin dava konusu 04/02/2022 tarih ve 5180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; Mardin ili, Yeşilli ilçesi, Gül ve Tepebaşı Mahallelerinde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla alınmış ise de; riskli alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verildiği ve bu haliyle dava konusu acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının dayanaksız kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, anılan yargı kararıyla birlikte sebep unsuru ortadan kalkan dava konusu acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının, "Mardin ili, Yeşilli ilçesi, Gül Mahallesi, 274 ada, 52 sayılı parsel"de yer alan taşınmaza ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir. Her ne kadar parsel bazlı bir iptal kararı olsa da danıştay kararında belirtildiği gibi  daha önce riskli alan kararının kaldırılmasıyla beraber rezer yapı alanına ilişkin kararın dayanaksız kaldığı ortadadır.

Bir kez daha buradan ilgili kurumlara sesleniyoruz; yıllardır halkı mağdur eden, hukuksuz bir şekilde yürütülen bu proje son vermelidirler. Haksız bir şekilde evleri yıktırılan hak sahiplerinin mağduriyetleri biran önce giderilmeli, halka baskı yapmaktan vazgeçilmelidir.Bu işlemden kaynaklı ilgili belediye başkanı ve ilgili diğer kurumlar hakkında hukuki işlemleri başlatacağımızı bildirir, Yeşilli halkının hukuk mücadelesinin yanında duracağımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”

20 Tem 2023 - 18:30 - Gündem