AYM’den iptal kararı: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6 maddesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), giden Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun altı maddesi, yüksek mahkeme tarafından iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda bazı maddelerin iptaliyle ilgili yapılan başvuruyu karar bağladı. AYM, altı maddeyi iptal etti. İptal edilen altı madde içerisinde şunlar yer aldı:

“Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na bahanesiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı. Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.”

Anayasa Mahkemesi ayrıca, “Kanun’un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun’un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi.

Gerekçeli karar ise ilerleyen günlerde yazılacak.

# yer

13 Tem 2023 - 17:17 Ankara- Eğitim