YÖK'ten başarısız dersler için sınav kararı

YÖK, azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin başarısız oldukları dersler için de sınav hakkından yararlanabileceklerini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlayamayarak başarısız oldukları derseler için de sınav hakkından yararlanabileceklerini açıkladı. YÖK tarafından yapılan açıklamada, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

 

SINAV HAKKI 

 

Buna göre, ön lisans ve lisans düzeyindeki 4, 5 ve 6 yıllık tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek. Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibarıyla uygulamayla değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

 

KATKI PAYI ALINACAK 

 

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

# yer

07 Tem 2023 - 21:07 - Eğitim