Ek bütçe TBMM’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ek bütçe TBMM Başkanlığına sunuldu.

2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Merkezi Yönetim Giderleri’nin 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin TL olarak öngörüldüğü hatırlatılarak, 06/03/2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarını karşılama amacıyla 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL ek ödenek öngörüyor.

Ek ödenek, 100 milyar 758 milyon 677 bin Türk lirasının mal ve hizmet alım giderleri, 80 milyar 540 milyon Türk lirasının faiz giderleri, 258 milyar 903 milyon 405 bin Türk lirasının cari transferler, 67 milyar 430 milyon 338 bin Türk lirasının sermaye giderleri, 483 milyar 736 milyon Türk lirasının sermaye transferleri, 51 milyar 160 milyon 500 bin Türk lirasının borç verme giderleri, 76 milyar 985 milyon 357 bin Türk lirasının yedek ödenek için tahsis edilmesi teklif edilmektedir. Deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamı 527 milyar 290 milyon 833 bin Türk lirası olarak öngörülüyor.

Bütçe gelirlerindeki artışın, 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin Türk lirası vergi gelirleri, 31 milyar 504 milyon 16 bin Türk lirası teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 12 milyar 288 milyon 281 bin Türk lirası diğer gelirler, 2 milyar 839 milyon 685 bin Türk lirası sermaye gelirlerinden, 1 milyar 867 milyon 602 bin Türk lirası alacaklardan tahsilatlardan kaynaklandığı belirtildi.

07 Tem 2023 - 19:23 Ankara- Politika