İslamı kabul eden ilk Kürtler kimdir?

Kürtlerin İslamiyeti benimsemesi 7. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ancak öncesinde de Müslüman olan Kürtler olmuştur. Bu anlamda İslamı ilk kabul eden Kürtler kimlerdir?

Kürtler, islam inancına girmeden önce Pers ve Bizanslılar arasında parçalanmış haldeydiler. Bu anlamda Hz. Muhammed döneminde islamiyeti kabul eden ilk Kürtler;

Caban El Kurdî
Meymun el Kurdî ( Caban el kurdî’nin oğlu)
Şeyh Halil el Kurdî
Es – Semmani'dir.

Ne kadar ki Hz. Muhammed döneminde bazı Kürtlerin İslamiyet’e geçmeleri bilinse de kitleler halinde islamiyeti kabul etmeleri ikinci halife Hz Ömer (637 – 642) zamanında olmuştur. Fetih hareketleri hız kazanan Ömer bin Hattap döneminde Kürtler kitleler halinde İslamiyet inancını benimsemiştir.

20 Tem 2022 - 07:30 - Kültür & Sanat