Azınlık Vakıfları 9 Yıldır Seçim Yapamıyor!

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, azınlık vakıflarının seçimlerinin yapılamamasına dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tuma Çelik, Azınlık Vakıflarının 9 yıldır seçim yapamadığını öne sürdü. 

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğinin değiştirilmesinden sonra seçimlerin yapılamıyor olmasına dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Azınlık Vakıflarının 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edilen seçim yönetmeliği nedeniyle dokuz yıl seçim yapamadığını belirten Tuma Çelik, "Yapılamayan seçimler, vakıfların başta okul, hastane gibi hayratlarının yönetimi gibi oldukça önemli konularda karar verme yetisini zorlaştırdı" dedi.

Tuma Çelik, "Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğiyle ilgili olarak başta vakıfları olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, uzmanlar, akademisyenler çalışamalar yaptı çeşitli taslaklar ortaya çıktı. Buna rağmen 18 Haziran 2022’de yayınlanan yönetmelik çok sayıda sorunu da beraberinde getirdi. Vakıfların seçim yapmalarını düzenleyen bu yönetmelik hem hastane vakfı ayrımı yaparak vakıfıları birbirinden ayırmış hem de seçim bölgesi düzenlenmeleriyle vakıfların kendi yönetim ve denetim kurullarını seçimi üzerinde vesayet kurulmuştur. Ayrıca seçim yönetmeliği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün seçimler üzerindeki etkisini arttırmıştır. Bu durum yönetmeliği, uluslararası sözleşmeler bakımından tartışma konusu haline getirmiştir. Seçim yönetmeliği, seçimin sürekli, güvenli olmasını sağlamalı, düzenleyici tedbirlere yer vermelidir. Oysa ki yayınlanan mevcut yönetmelik, bürokrasiyi seçim işlerinde temel unsur olarak konumlandırmıştır. Yine seçmen listelerinin oluşturulmasında da Vakıflar Genel Müdürlüğünün yetkili kılınması cemaatlerin iç işlerine karışıldığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirmiştir" ifadelerini kullandı. 

Tuma Çelik şu soruların yanıtlanmasını istedi: 

1- 18 Haziran 2022’de yayınlanan azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğinin kanuni temeli nedir?

2- Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliği Lozan Antlaşmasına aykırı değil midir?

3- Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı değil midir?

4- Azınlık vakıflarının temel örgütlenme ve ibadet hakkını güvence altına alacak bir yasa hazırlığınız var mıdır?

# Mardin

02 Tem 2022 - 14:29 - Kültür & Sanat