TARİHİ DOKUYA AYKIRI YAPILAR RAPORLAŞTIRILDI: TAHAMMÜL EDİLEMEZ

Mimarlar Odası Mardin Şubesi, Mardin’de tarihi dokuya aykırı yapılaşmaların artmasına dair hazırladığı raporu kamuoyuna sunarak, usulsüz ger türlü işleme karşı hukuki süreçleri başlatacağını duyurdu. 

Büyütmek için resme tıklayın

Tarihi Mardin’de tarihi dokuya aykırı yapılar ile tarihi dokuya aykırı restorasyon işlemlerinin artması üzerine Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Mardin Şubesi rapor hazırladı. Mimarlar Odası tarafından hazırlanan raporda kültür varlıklarının kanunen koruma altında olduğu belirtilerek, son zamanlarda tarihi dokuya aykırı çok sayıda yapılaşmanın yaşandığının tespit edildiğine dikkat çekildi. Raporda, izinsiz ve projelendirilmemiş yapıların son hız devam ettiği dile getirilerek, “Mirasın projelendirilip, Koruma Bölge Kurulu tarafından onay alma zorunluluğu bir kenara dursun afete maruz bölge için bile hala devam eden izinsiz müdahaleler mevcuttur. Hiçbir şekilde engelle karşılaşılmaması da bu kötülüğü daha da cesaretlendirmektedir” denildi.

Raporda ayrıca Mimarlar Odası’nın tarihi sit alanındaki faaliyetleri yakın takibe aldığı belirtilerek, “Taşınmaz Kültür Varlıklarımıza dönük sürdürülebilir ve özüne uygun işlemleri takdir ettiğimiz gibi usulsüz ve her türlü işlemin de takipçisi olacağımızı ve bütün usulsüz işlemleri detaylı bir şekilde kamu vicdanına sunacağımızı bildiririz. Söz konusu usulsüzlükler konusunda gereken hukuki süreçler ivedilikle başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mimarlar Odası Mardin Şubesi’nin hazırlamış olduğu raporun ilgili bölümü şu şekilde;
“Toplum olarak içsel bir muhakeme yapacak olursak, bu mirasın kıymetini geç anlamış olmamız aşikar bir gerçek olacaktır. Ancak geç anlamış olsak da hatn sayılır miktarda taşınmaz kültür varlığımızı koruyabilecek güç ve bilinçteyiz, önceki yıllarda bilgi eksikliğimizin fazla olmasının sebebi olarak bu mirasa olumsuz yönde yeterince müdahale etmiş bulunmaktayız. Yenilerini yaşamaya asla tahammül edilemez.

Halihazırda kentsel sit alanı içerisinde betonarme eklenti yapıların tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir. önceki yanlışlarımızı bu şekilde telafi etme fırsatımız olmuştur. Yapılan bu işlemleri Mardin Mimarlar Odası olarak desteklemekteyiz. Ancak bir yandan böyle güzel işler yapılırken diğer yandan izinsiz ve projelendirilmemiş yapılaşmalar son hız devam etmektedir. Bu tezat toplumumuz için can sıkıcıdır.

Önceki yıllarda bilgi eksikliğinden kaynaklı bilinçsiz fakat masum sayılabilecek müdahaleler olmuştur. Ancak günümüzde bu durum yerini bilinçli bir kötülüğe bırakmıştır. Mirasın projelendirilip “Koruma Bölge Kurulu" tarafından onay alma zorunluluğu bir kenara dursun, afete maruz bölge içinde bile hala devam eden izinsiz müdahaleler mevcuttur. Hiçbir şekilde bir engelle karşılaşılmaması bu kötülüğü daha da cesaretlendirmektedir.

Yakın bir tarihte Mardin’de “Koruma Kurulu” açılmasına yönelik bir karar alınmıştır. Bu denli bir kültür envanterine sahip olan bu kent için söz konusu karar son derece isabetlidir. Bu kurulun ivedilikle faaliyete geçmesi ve tarihi kentin denetim işlemlerinde acilen rol üstlenmesi gerekmektedir.

Afete maruz bölge kararının kalıcılığı tartışılmaktadır. Bu karar kalıcı olacaksa söz konusu bölge içinde denetimlerin daha sık yapılması gerekmektedir. Kararın gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kaldınlması durumunda ise halihazırda bulunan tescilli taşınmazlara dönük projelendirme esasları geçerli olacaktır. Dolayısıyla taşınmaz projeleri “Koruma Kurulu"’na gönderilip denetlenmek zorunda kalacaktır. Bu da tarihi kent dokusunu koruyup kaçak uygulamaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

“Mimarlar Odası” olarak afete maruz bölge kararının sürdürülebilir ve realist bir karar olmadığını düşünmekteyiz. Halihazırda söz konusu alanda taşınmazlar kapalı kapılar ardında tarihi doku bilincinden yoksun bir şekilde müdahalelere maruz kalmaktadırlar. Bu durumdan dolayı karann kaldırılması için gerekli çalışmalann ivedilikle bitirilmesi ve akabinde bu kararın kaldınlması daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
Yerel yönetimler bu işin ciddiyetini daha net kavramalıdır. Bu kente asıl kimliğini tarihi kazandırmıştır. Son yıllarda kentsel sit alanında yaşanan yoğun insan popülasyonları işte bu sebepledir. Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel çeşitliliği onu hem finansal yönden beslemektedir, hem de onu eşsiz bir noktaya taşımaktadır.

Mardin Mimarlar Odası kentsel ölçekte yapılacak olan her çalışmaya dahil olmaya taliptir. Bu kentin iyi yönde gelişmesinde de, kötü yönde değişmesinde de doğrudan veya dolaylı olarak toplumun bütün kesimlerinin rolü olacaktır. Yerel yönetimlerin ve diğer başkaca kamu kurumlarının kentsel ölçekte yapılması planlanan projeler için, kamu kurumu niteliği taşıyan “Mimarlar Odası” ile iletişimi güçlendirmesi ve bilgi alışverişinde bulunması toplumumuzun faydasına olacaktır, özellikle tarihi sit alanında yapılması planlanan veya hala yapım aşamasında olan büyük ölçekli projelerin ortak bir muhakemeden geçmesi hayati önemdedir.

Mardin Mimarlar Odası takibini yaptığı tarihi sit alanını yakın gündemine almıştır. Taşınmaz kültür varlıklarımıza dönük sürdürülebilir ve özgüne uygun işlemleri takdir ettiğimiz gibi, usulsüz her türlü işlemin de takipçisi olacağımızı, ve bütün usulsüz işlemleri detaylı (ada/parsel) bir şekilde kamu vicdanına sunacağımızı bildiririz. Söz konusu usulsüzlükler konusunda gereken hukuki süreçler ivedilikle başlatılacaktır.”

02 Tem 2022 - 09:11 - Kültür & Sanat