Üst kattan sızan suyun zararını kimin karşılayacağı konusunda Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay'ın emsal kararına göre, üst kattaki daireden sızan su sebebiyle alt dairede oluşan maddi zararın, arızanın yaşandığı ev sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

Üst katındaki daireden su sızan ve bu nedenle evinde hasar oluşan bir yurttaş, konuyla ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Davacı kişi, üst kattaki dairenin banyo ve mutfağından sızan sular nedeniyle oluşan zararın tazmini ve sızıntının önlenmesini istedi.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, zararın bilirkişi tarafından belirlenen bölümünün üst kattaki daire sahibi tarafından ödenmesine karar verdi.

Karardan sonra, dava edilen ev sahibi kararı temyiz etti ve dava Yargıtay'a ulaştı. emsal nitelikte bir karara imza attı.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Davaya bakan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin verdiği ve bilirkişi raporuna dikkat çektiği kararda, dairede oluşan zararın bilirkişice belirlenen bölümünün daire sahibi tarafından ödenmesi gerektiği hükmü verildi.

Kararda, “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici sebeplere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davacının bağımsız bölümündeki hasarın, davalının ıslak zemin su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin bilirkişi raporu ile tespit edilerek arızanın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Çıkan kararın "emsal nitelikte" olduğu belirtildi.

26 Haz 2022 - 14:04 - Gündem