BES’ten Sosyal Güvenlik Haftası’nda Mücadele Açıklaması

BES Mardin Şubesi, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği açıklamada kutlama değil, mücadele günü olarak baktıklarını söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Mardin Şubesi Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde yapılan açıklamaya kamu emekçileri katıldı. Açıklamayı BES Şube Başkanı Mehmet Emin Özel yaptı.


SGK’nin içinin her geçen gün boşaltıldığını ve geçmişte alınan kararların geçiştirilmesinden öteye gitmeyen bir kurum halini aldığını dile getiren Özel, SGK emekçilerinin yüzde 5’lik zamma mahkum edildiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Haftası’nı büro emekçilerinin kutlama haftası değil, mücadele haftası olarak gördüklerini belirten Özel, “Hak kayıplarının son bulmadığı, taleplerimizin gerçekleşmediği durumda mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz” dedi.

Özel’in okuduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2009 yılından bu yana her yıl 16 Mayısı kapsayan hafta “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlanırken haftanın amacı sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak ifade ediliyor. Her geçen yıl içi boşaltılarak kutlanan sosyal güvenlik haftası gelinen noktada formaliteye dönüşmüş, geçmişte alınan bir kararın geçiştirilmesinden öteye gitmiyor.
Anayasanın 2. maddesinde sosyal devlet ilkesi, 60. maddesinde ise sosyal güvenlik hakkı tanımlanmıştır. Sosyal güvenliğin en temel tanımı toplumu hastalık, meslek hastalığı, işsizlik ve yaşlılık gibi sosyal ve ekonomik risklere karşı koruma altına alan bir sistemler bütünü olarak ifade edilirken, sosyal güvenlik sisteminin iki temel unsuru ise sağlık ve emeklilik hizmetleri olarak kabul ediliyor.
1990’lı yıllar itibariyle reform adı altında gündeme getirilen yasalarla temel bir hak olan sosyal güvenliğin adım adım tasfiyesini yaşadık. Asgari ücretin 1/3 gelire sahip olanın sağlık giderleri için GSS primi ödemek zorunda olduğu, muayene ve ilaç katkı paylarının miktarının her geçen gün arttığı sağlık hizmetlerinden yurttaşlarımızın parası kadar yararlandığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!
Yine sözde reformların yarattığı sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılanlar, toplumun kanayan yarası haline geldi. 20 yıl önce en düşük emekli maaşı bile asgari ücretin üzerindeyken, günümüzde emekli maaşları yüksek oranda asgari ücretin altında kaldı. Çalışanlar için emekli olduklarında düşük emekli maaşı almamaları için Bireysel Emeklilik Sistemi dayatıldı, çalışanın üç kuruşuna göz dikildi, 2008 yılı sonrası işe başlayanlar için mezarda emeklilik az gibi, çalıştığı süre arttıkça emekli maaşı bağlanma oranının düştüğü bir ucube sistem dayatıldı. Kamusal emekliliğin tasfiye edildiği koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!
Milyonlarca kadının emeğinin sömürüldüğü, merdiven altı atölyelerde kayıtsız, güvencesiz çalışmaya mahkûm edildiği, ev içi emeğin yok sayıldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!
Genelde kamu emekçilerini özelde SGK Emekçilerini %5’lik zamma mahkûm eden, en düşük SGK Emekçisinin maaşının Nisan ayı açlık sınırının altında bırakılmasına neden olan sözleşmelere imza atan, SGK Emekçilerinin taleplerinin hiç birini Toplu Sözleşme sürecinde gündeme bile getirmeyen, SGK yönetiminde kamu emekçilerini temsilen Memur Sen temsilcisinin yer aldığı, SGK Emekçilerinin hak kayıplarında bire bir sorumluluğu olan Memur Sen’in eylem kararları aldığı koşullarda Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor!
Değerli Basın Emekçileri;
Büro Emekçileri Sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de sosyal güvenlik haftasını kutlama haftası olarak değil mücadele haftası olarak görüyoruz, emekçilerin hak kayıplarının son bulmadığı taleplerimizin gerçekleşmediği durumda mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz.
Döner sermaye, ikramiye, fazla mesai ücretleri 2012 yılından bu yana gasp edilen hakları ile ilgili aksi yönde Anayasa Mahkemesi kararı olduğu halde uygulanmayan SGK Emekçileri Sosyal Güvenlik Haftasını kutlamıyor. Kamu Emekçileri arasında neredeyse en düşük maaşa mahkûm edilen, sözleşmeli çalışanların kadro talebinin yok sayıldığı, mesleki birikimlerinin görülmediği, dışarıdan uzman kadrolar istihdam edilirken kurumda çalışanlara diğer kurumlarda olduğu gibi bu imkânın tanınmadığı koşullarda SGK Emekçileri Sendikamızın çağrısı yönünde yaptığımız eylem ve etkinliklere katılarak hakları için mücadele ediyor.
Değerli Büro Emekçileri;
Bizim de Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayacağımız günler gelecek, kamusal sağlık ve sosyal güvenlik hakkını kazandığımızda, SGK Emekçilerinin talepleri gerçekleştiğinde, SGK’nın demokratik bir işleyişe kavuştuğu koşullarda tüm emekçilerle birlikte Sendikamız da SGK haftasını kutlayacak.
Dini imanı para olan bir anlayışı reddediyor, bireysel çıkarı değil toplumsal dayanışmayı esas alan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi için mücadelenin yanı sıra SGK Emekçilerinin insanca yaşam talepleri için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimizi siz değerli basın emekçileri aracılığı ile kamuoyuna duyuruyoruz!"

# Mardin

20 May 2022 - 15:18 - Gündem