Faruk Aktürk


YEZİDİLİK DİNİNDE YASAKLAR

Bütün büyük dinlerde olduğu gibi Yezidilik dininde de bir takım yasaklar mevcuttur. Bu yasakları belli bir nedene dayandırarak kendi toplumları içinde bunu uygulamaya başlamışlardır.


Bütün büyük dinlerde olduğu gibi Yezidilik dininde de bir takım yasaklar mevcuttur. Bu yasakları belli bir nedene dayandırarak kendi toplumları içinde bunu uygulamaya başlamışlardır. Bu yasakların bir kısmı emir şeklinde buyrulmuştur. Bir kısmı ise hoş olmayan bir durum olduğu için yasaklamışlar. Yezidiler Mıshafa Reş (kara kitap) da onlara yapılmaması gereken bir takım kurallar konulmuştur.
 Yasaklanan bazı kelimeler vardır. Bunlardan bir tanesi şeytan sözcüğüdür. Bu sözcüğü ağzına almak telaffuz etmek kesinlikle yasaktır. Bunun yerine Melek-i Tavus sözcüğü kullanılır. Melek-i Tavus kuşu mükemmelliği ve güzeli sembolize ettiği söylenir. Aynı zamanda Melek-i Tavus onlar için çok önemli bir öğe ışık, güneş, gece, gündüzün sembolü olarak bilinir. Melek-i Tavus tanrının yeryüzündeki idarecisi olduğu söylenir. Yezidi olmayan biriyle evlenilmez. Yezidiler kıyafette ve yiyeceklere ilişkin de belli bir kurala uymaktadır. Mavi renkten kumaşın giyilmesi yasaktır. Yiyecek bakımından uymaları gereken yasaklarda vardır. Marul (Xes) tüketilmesi yasaktır. Dindar olanlar tavuk ve ceylan etini çok tüketmezler. Doğayla ilgili yasakları da ağaçları kesmek zarar vermek doğayı tahrip etmek yasaklanmıştır.
Yezidilik dinindeki yasaklar ile ilgili farklı kaynaklardan araştırma yapıldığında yasaklar ile ilgili hemen hemen tüm kaynaklar toplum içindeki yasaklamaların aynı veya benzer olduğu yönünde sonuçlara varılmıştır. Toplum içinde yasak olarak kabul görenlerin yanında değişik kaynaklardan yapılan araştırmalarda farklı şekillerde yasaklar da karşımıza çıkmaktadır. Bazı Yezidilerde banyonun yapılmaması da mevcut yasaklar arasında yer aldığını görürüz. Yezidilerin bu yasaklamaların bazı nedenlerinin belli bir neden sonuç ilişkisi içerisinde yer alsa da bazıları belli bir temel dayanağının olamadığını görüyoruz. Bu kelimeyi kullanan cezalandırılır. Yezidi olmayan bir kişi ise bu kelimeyi kullanırsa o kişiyi uyarırlar. Şayet uyardıkları kişi hala bu kelimeyi kullanmaya devam ederlerse Yezidi olan kişi tepkisini dile getirmek için orayı terk eder. Yezidi bir kişi bu kelime karşısında mutlaka tepkisini ortaya koymak zorundadır.
Dinleri hakkında fazla bilgi sahibi olmayan komşuları yani Müslümanlar onlar hakkında doğru olmayan bazı kulaktan dolma sözlere inanmaya başlamışlardır. Müslümanlar onların şeytan ile olan düşüncelerini farklı anlamaya başlamışlardır. Doğrudan Yezidiler hakkında bilgi sahibi olmadıkları için sübjektif bir değerlendirme içerisine girmişler ve onlar hakkında yorumlamalar yapmışlar. Yezidilerin diğer dinler ile aralarında sınırlı bir ilişki olmasından dolayı Yezidilerin, şeytan kelimesine karşı gösterdikleri duyarlılığın sebebi anlaşılmamış ve şeytana tapındıkları düşüncesine varılmıştır. Bu düşüncede daha çok Müslüman toplumunda daha sık görülmektedir. 
 duyarlı
3.10.2019 13:36:43
Merhabalar; yezidi ve ezidi ayrımını iyi yapalım. Sizin yezidi yazdığınızı görünce yazıyı okumaktan vazgeçtim. Bu coğrafyada yaşayan bir halk ve Ezidi'dir, yezidi değil.