Seyfeddin Acat


OSB’DEKİ FABRİKALARIN MEVCUT SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ

Kredi kullanan ve bu kredilerin geri ödemelerinin yarattığı sıkıntılardan ve bu nedenle çok zor duruma düşen fabrikalara yapılacak iyileştirmelere değinmek istiyorum. Özellikle döviz kurların dalgalanmalarından önce bankalardan uygun kredilerinin artık zehirli krediler haline dönüşmesi nedeniyle; Mardinlimizin birçok fabrikaları mali açıdan birçok zorluklarla karşı karşıyadır ve hatta kapanma noktasına gelmiş bulunmaktadır.


Seyfeddin Acat

Mali Müşavir

sacatsmmm@hotmail.com

 

Bilindiği gibi Ağustos 2018 tarihlerinde döviz kurların dalgalanmalarına bağlı piyasalardaki durgunluk gerçekleşmiş ve bu durgunluk, ülke ekonomisindeki bütün sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etki sadece belirli bir sürede kalmamış bilakis bütün piyasalar üzerinde halen olumsuz etkileri ciddi anlamda devam etmektedir.

Ben burada döviz kurların dalgalanmalarının analizini yapmak veya bu durgunluğun sebeplerini saptamaktan çok tüm sektörler üzerindeki yarattığı etkiyi, özellikle bankalardan döviz bazında kredi kullanan ve bu kredilerin geri ödemelerinin yarattığı sıkıntılardan ve bu nedenle çok zor duruma düşen fabrikalara yapılacak iyileştirmelere değinmek istiyorum.

Bu anlamda özellikle Mardin bölgemizdeki fabrikaların hemen hemen tamamını çok derinden etkilemiştir. Mardinlimizin birçok fabrikaları mali açıdan birçok zorluklarla karşı karşıyadır ve hatta kapanma noktasına gelmiş bulunmaktadır.

Bölgemizde en yoğun olan tarım sektörünün ham madde fiyatlarındaki artışları, diğer girdilerin özellikle yakıt, elektrik, işçilik maliyetlerinin yüksekliği, hammadde ithalat şartlarının ağırlaştırılması, hem iç pazar hem de ihracat alanında fabrikaları ciddi anlamda zorlamaktadır. Bu nedenle giderek etkisini daha da fazla hissetmeye başlayan ekonomik durgunluk fabrikaları ciddi tehdit altına almaktadır.

Peki, fabrikalar için devletçe alına bilecek tedbirler yok mu?

* Hibe veya uzun vadeli fon yaratma,

* Fabrikaların yeniden yapılandırılan kredilerin daha düşük oranlarla yeniden kredi kullandırılması,

*  İthalatta uygulanan önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi,

* Dâhilde işleme rejimi ile fabrikalara gümrük muafiyeti getiren ihracatı teşvik sisteminin yeniden göz geçilmesi,

* Organize sanayi bölgesindeki elektrik tarifelerin cazip hale getirilmesi ve ayrıca elektrik faturalardan ek katkı payların kaldırılmalıdır,

* Tarımsal destekler arttırılarak hammadde ithalatı asgariye indirilmelidir.

Bu tedbirlerin bir an önce uygulama alanı bulmalı aksi takdirde fabrikalar ayakta kalabilmek için ya üretimini durduracak ya da güçlü sermaye ile faaliyetine devam edecek ki bu da uzun vadede çözüm olmamakla beraber bu şekilde çalışan fabrikaların uykuya dalma veya iflas süreçleri başlayabilmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Bu nedenle devletin özellikle ihraç edilen tarım ürünlerinin alternatif pazarlara açılabilmesi için ihracata yönelik ek politika ve teşvik tedbirleri getirilmelidir.