Seyfeddin Acat


İŞYERİNDE İŞÇİYE ‘’MOBBİNG’’ UYGULAMASI

 İşveren Tazminat Vermemek İçin Elinden Geleni Yapıyor. İşverenin bu konuda değişik şekilde işçiyi yıldırmakla, bezdirmekle işçinin işi bırakmak zorunda bırakmak istemektedir. Aslında işçinin, mobbing uygulamasına maruz kaldığını fark etmemesi veya mobbing uygulamasını doğal karşılamasının bir sonucu olarak uygulamada iş hukukunda pek rastlanılmıyor ancak; son zamanlarda özellikle iş kanunda iş akdinin fesih ile ilgili davalarda konu edilmeye başladığını görülmektedir.


       

Seyfeddin Acat

Mali müşavir

sacatsmmm@hotmail.com

 

İşveren Tazminat Vermemek İçin Elinden Geleni Yapıyor. Bunu nasıl mı yapıyor? Mobbing, işçilerin işyerinde psikolojik şiddet, baskı, taciz rahatsız etme , çileden çıkartma, sindirme, bezdirme aklınıza gelebilecek çok şey gerçekten de günümüzde oldukça sık sık uğradığımız, maruz kaldığımız ve üzerinde durmadığımız, düşünmediğimiz  olağan karşıladığımız durumlar mobbing uygulaması şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. İşverenin bu konuda değişik şekilde işçiyi yıldırmakla, bezdirmekle işçinin işi bırakmak zorunda bırakmak istemektedir. Aslında işçinin, mobbing uygulamasına maruz kaldığını fark etmemesi veya doğal karşılamasının bir sonucu olarak uygulamada iş hukukunda pek rastlanılmıyor ancak; son zamanlarda özellikle iş kanunda iş akdinin fesih gibi nedenlerle iş davalarda konu edilmeye başladığını görülmektedir.

Peki işçiye mobbing uygulama dediğimiz şey nasıl oluyor; genellikle işçiyi iş yerinde dikkate almama, yok sayma ve görmemezlikten gelerek işçiyi isteğiyle işinden etmek isteniyor. Ya da işçinin iş yükününü gereğinden fazla artırarak veya işçinin canını nasıl sıkacağını bilerek mevcut çalıştığı pozisyondan daha düşük pozisyonda çalıştırması gibi işçiyi çileden çıkartabilecek mobbing uygulamasına maruz kalabilmektedir. Diğer başka yöntemler ise; işçinin kendisini hedef alarak hakaret, küfkür yada yüz kızartıcı argo laflar söylemesi veya işçiyi sürekli yaptığı işi beğenmeme, işini eksiksiz bile yapsa gene de bir kulp takması hatta ve hata işçiye direkt veya dolaylı olarak fiziksel müdahalede bulunması örneğin; işçiye bağırması, el kaldırması, masaya elini vurması, tokat atması ve dövmesi gibi sayabildiğimiz kadar uzayabilen yani işveren için sayısız bahaneler… Peki bunlar mı sadece işçiye mobbing uygulaması?

Bir de üzerinde durmamız gerek en önemli nokta ise iş yerinde çalışan işçiye yapılan cinsel tacizlerdir. İşçiye ister sözlü olsun ister fiziksel olsun; sarkıntılık etmek, zor kullanarak fiziksel tacizde bulunmak; işçiye mobbing uygulamanın en ağır ve hatta affedilmesi mümkün olamayan insanlık dışı suç olmasıdır. Nitekim; bu konuda borcalar kanunumuz «İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine (=ahlaka uygun) uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.» görüldüğü gibi işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi başı başına işçinin haklı nedenlerle iş akdinin fesh etme nedenidir.

İşçinin bu tür mobbing uygulamasına maruz kaldıklarında bilmesi gerekenler ise; işçi mobbing uygulamasına maruz kaldığı durumda iş kanununa göre iş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkı vardır. Yani işçi için mobbing uygulamasına maruz kalması iş akdinin fesih için geçerli bir nedendir. İşverenin işçiye farklı muamele etmesi yine işçi bu durumda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı var. Aynı şekilde medeni ve borçlar kanuna göre ayrıca genel tazminat isteme hakkı vardır. Kısacası; işçi, iş akdinin haklı nedenle fesih, yarımcılık tazminatı, kötü niyet tazminatı ve genel tazminat vb. talep edebilecektir.Nuray Özkonuk
21.06.2019 20:33:12
Seyfettin kardeşimizi faydalı bilgilerinden dolayı tebrik ediyorum nuray özkonuk sıhhıye sgk merkez müd.

Fevvaz Timur
2.10.2019 08:31:40
Aydınlatma için teşekkürler üstadım