Seyfeddin Acat


İŞ YASASINDA ULUSAL VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞÇİ ÜCRETLERİ

Öncellikle bayramların insanları birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olması dileğiyle hepinizin bayramınızı kutluyorum.


Seyfeddin Acat

Mali Müşavir

sacatsmmm@hotmail.com

İşçilerin hangi günlerde çalıştırılamayacağı konusunda iş kanununda belirtilmiş olup; aksi takdirde yasada belirtilen günlerde yaptırılacak çalışmaların normal gündelik çalışma ücretinden farklı uygulanması gerektiğini yine aynı yasa ile güvence altına almıştır.

Peki işçilerin çalışılmayacağı günler hangi günlerdir?

İş kanunu kapsamında işçilerin çalıştırılmayacağı günler:

a)ulusal bayram

b)genel tatil günlerdir

Ulusal Bayram

Türkiye’de tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramıdır. Bu bayram bir gün önceden saat 13:00’te başlar ve 29 Ekim bütün gün devam eder. Ayrıca bu günde işyerlerinin kapanmasını zorunlu kılmıştır.

Genel Tatil Günleri ise;

Resmi Bayramlar İle Dini Bayramlardır.

-Resmi Bayramlar: 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 15 temmuz günleri

-Dini Bayramlar: Ramazan Bayramı (3,5 Gün), Kurban Bayram (4,5 Gün) günleridir.

İş kanun ununda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır.

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere bu hükümleri uygulanmaz.

Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.

İş kanundaki bu uygulamanın temel amacı sosyal düşünceden hareketle işçilerin tatil günlerinde herhangi bir çalışma karşılığı olmadan ücretlerini alıp dinlenebilmeleri imkânı sağlamasını amaçlanmıştır.